bod-logo-maps-marker_150

blueoceandive Dahab Sinai @

Sheikh Ali Dahab Resort, Mashraba, South Sinai

e-mail: dahab@blueoceandive.com

telefon: +20 115 8898127