Du findest uns hier:

BlueOcean Dive, Dahab, Sinai, @Sheikh Ali Dahab Resort, Mashraba, South Sinai